Ik adviseer Intern Begeleiders en directeuren in het onderwijs aan kinderen van 4 - 12 jaar. Zowel individuele hulp aan leerkracht, intern begeleider of directeur is mogelijk, als de advisering omtrent een groep of school.

Ik richt me op scholen die een (veranderings)proces willen starten of gestart zijn en kan bijdragen in het uitzetten van dit proces en/of het verstrekken van kennis en informatie via trainingen of workshops. Ook coaching behoort tot de mogelijkheden. 

Ik heb specifiek kennis van o.a. het ontwikkelingsperspectief, opzetten van de zorgstructuur, leerlijnen, kwaliteitszorg, autisme, gedragsproblemen, leerproblematiek, (directe) instructie, klassenmanagement, visie ontwikkeling / uitvoering en leerlijnen.

De kernwoorden van mijn begeleiding zijn: 

. Samenwerken .

. Kennis .

 . Verantwoordelijkheid .

. Helderheid .

. Begrijpen .

. Mogelijkheden .

 
Alice in Wonderland . Lewis Carroll

“Plotseling zag ze een klein tafeltje met drie poten, helemaal van glas. Er lag alleen een klein gouden sleuteltje op, en eerst dacht ze dat het misschien zou passen op een van de deuren. Maar helaas, de sloten waren te groot of het sleuteltje was te klein. . . . Maar tijdens haar tweede ronde langs de deuren stuitte ze op een gordijn dat ze de eerste keer niet had gezien.“ 


De avonturen van Alice in Wonderland . Lewis Carroll . illustraties Helen Oxenbury . vertaling Sophia Engelsman .